Skateboarden is een Olympische sport maar dat neemt niet weg dat het één van de meeste vrije sporten is. Integendeel, wij streven ernaar onze trainingen zo vrij mogelijk te benaderen, in tegenstelling tot andere reguliere sporten.

Wij geloven dat de volgende kernwaarden essentieel zijn voor een gezonde leeromgeving: faciliterend, verbondenheid en exclusiviteit.


Faciliterend
Het Olympisch skatepark in Den Haag vormt de ideale locatie met diverse middelen, zoals veiligheidsmatten en obstakels van verschillende hoogtes. Ons toegewijde team staat altijd paraat om tips en tricks te delen.

Voor alle beginners bieden wij een uitgebreide cursus waarin alle basisvaardigheden van het skateboarden worden uitgelegd. Zodra een deelnemer deze basisvaardigheden beheerst, kan hij of zij doorstromen naar de gevorderde groep, die een meer vrij karakter heeft.

Tijdens de gevorderde trainingen organiseren we "trick workshops" waarin specifieke tricks op verschillende niveaus stapsgewijs worden behandeld en uitgelegd. Alle deelnemers zijn vrij om hieraan deel te nemen en suggesties te doen.

Verbondenheid
We zijn ervan bewust dat kinderen/deelnemers onderling het beste in elkaar naar boven halen, door vaardigheden en tricks van elkaar over te nemen, en door onderlinge uitleg en aanmoediging. Deze collectieve kracht blijft vaak onderbelicht, terwijl dit vaak vele malen krachtiger is dan instructies van een coach tijdens een groeps- of privétraining.

Uiteraard zal er een bevoegde coach aanwezig zijn voor de nodige ondersteuning, zoals het voorzien van nét die ene tip of om een trick voor te doen. Maar de kracht van de coach ligt vooral in het behouden van een algeheel overzicht van de groep, het opbouwen van vertrouwensbanden en het verbinden van deelnemers.

Exclusiviteit
De mogelijkheid om in alle rust en ruimte te kunnen ontwikkelen, waarbij het skatepark exclusief open is voor onze skateboard trainingen. Naast mededeelnemers zullen er geen andere (urban) sporters, zoals skateboarders, steppers of bmx’ers aanwezig zijn.


Heb je nog vragen, tips of tricks?
Neem gerust met ons op